Yêu cầu về an toàn lao động đối với thiết bị nồi hơi và áp lực

By | 14 Tháng Chín, 2016

 

Khi làm việc thiết bị như nồi hơi chịu áp lực  nguy hiểm luôn rình rập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vấn đề an toàn lao động  cần được quan tâm nhiều hơn, cần có biện pháp phòng tránh phù hợp. Mới đây nhà nước đưa ra nghị định 44/2016 quy định người sử dụng lao động và người lao động  cần phải biết tới quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình tham gia lao động để có những biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Quy định nghiêm ngặt với nhóm đối tượng sử dụng lao động cần phải có chứng chỉ an toàn lao động  và  nhóm người lao động trực tiếp trong môi trường nguy hại phải học  qua khóa học huấn luyện an toàn lao động để nắm được các nguyên tắc và quy định cần thiết trong khi làm viêc.

  • Chấp hành các quy phạm về vận hành các thiết bị nồi hơi và áp lực, (có tài liệu kỹ thuật về thiết bị, phải có hồ sơ đăng ký tại cơ quan thanh tra kỹ thuạt an toàn).
  • Trên tất cả các thiết bị áp lực cần đặt áp kế để đo áp suất trong bình; áp kế phải chính xác, áp kế thường dùng loại 2 kim, trong đó một kim chỉ áp suất thực tế, còn kim kia chỉ áp suất lớn nhất mà thiết bị đã từng làm việc.
  • Sử dụng các van an toàn để phòng ngừa quá áp.
  • Thực hiện chế tạo và sửa chữa theo đúng quy phạm, thực hiện quy phạm về phòng chống cháy và nổ.
  • Thường xuyên khám nghiệm, kiểm tra định kỳ và giám sát việc thực hiện quy phạm về an toàn lao động (bình áp lực 3 năm khám nghiệm toàn bộ 1 lần, 1 năm thử áp lực 1 lần).
  • Trang bị các thiết bị kiểm tra hiện đại và các cơ cấu van an toàn. Trên tất cả các bình phải đặt áp kế để biết áp suất trong bình.
  • Đào tạo, huấn luyện công nhân vận hành máy về kỹ thuật an toàn.