Vấn đề an toàn lao động cần được quả lý chặt chẽ

By | 17 Tháng Tám, 2016

Thành phố Hà Nội là nơi có số vụ tai nạn lao động nhiều nhất trong thống kê cả nước, vì thế cần quan tâm và đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời gian tới để đẩy lùi, giảm thiểu con số vụ tai nạn lao động xảy ra.

Thời gian vừa qua con số vụ tai nạn lao động trên địa bàn Hà Nội đã được kiểm soát nhưng với những lĩnh vực lao động nguy hiểm như: điện, giao thông, khu công nghiệp,… vẫn xảy ra những vụ tai nạn lao động ngoài mong muốn. Từ đó đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ và phân tích các yếu tố có hại trong môi trường lao động và đưa ra lịch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân . Tuyên truyền mạnh mẽ giáo dục pháp luật về an toà lao động vệ sinh lao động cho mọi người biết.
[​IMG]

Vời từng nhóm đối tượng sẽ có những chính sách và điều luật cũng như các nguyên tắc trong khi lao động riêng. Nên tổ chức cho các công, nhân viên tham gia khóa học an toàn lao động, chung chi an toan lao dong để năm rõ hơn các kiến thức , các nguyên tắc khi tham gia lao động. Cần biết và nắm được những thông tin cơ bản liên quan tới ngành nghề mình đang làm. Với những tình huống bất ngờ xảy ra khi đang làm việc bạn không biết xử lý thế nào. Khi đó bạn phải học qua các lớp huấn luyện an toàn lao động để biết mình cần phải làm gì để có thể xử lý trong tình huống đó.

Bạn quan tâm tới khóa học an toàn lao động và muốn đăng ký học vui lòng liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

PHÒNG ĐÀO TẠO:

Hotline : 0906.149.688

Tel: 04.6278.6555