Tình hình sử dụng dịch vụ chữ ký số giá rẻ của các doanh nghiệp hiện nay

By | 1 Tháng Mười Hai, 2016

Chữ ký số giá rẻ là một tiện ích CNTT tiến bộ mà mấy năm gần đây được đẩy mạnh mở ra và hướng tới việc áp dụng đồng bộ cho đầy đủ hệ thống.
dưới một thời hạn áp dụng chu ky so cho văn bản điện tử và các hoạt động khai của doanh nghiệp, Đoàn thanh tra đã kiểm tra và đánh giá một số điểm trong khoảng việc phát triển chu ky so tại một số địa phương. Tiêu biểu ở Bình Thuân, kết quả kiểm tra đánh phí cho thấy vẫn còn nhiều điểm tồn đọng.

Tình hình dùng và triển khai chu ky so của doanh nghiệp

triển khai chu ky so được tiến hành từ từ kỹ lưỡng và đồng bộ, phù hợp với tình hình của địa phương: Tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, quản trị mạng, mở ra thí điểm, sơ kết đánh lệ phí cho đến việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin cậy và Truyền thông khá đầy đủ và kịp thời.

– Đến nay, các Sở, ngành và địa phương đã nghiêm túc phát triển, thể hiện tiêu chí và nhận thức cao của lãnh đạo các cấp. Các cơ quan, đơn vị đã thể chế hoá việc áp dụng CKS để thúc đẩy sử dụng dịch vụ chữ ký số.

– Chứng thư số đã phát huy hiệu quả người dùng trong thực tế; toàn bộ các đơn vị đã thực hiện ký số các giấy tờ thông qua mạng theo quy định của UBND tỉnh và được gửi qua hệ thống thư thông qua Internet củacông vụ, bỏ hình thức gửi văn bản giấy, nhằm tiết kiệm thời gian và giá cả.

– Việc phát triển phần mềm chu ky so góp phần thực hiện được các chỉ tiêu trong vòng lộ trình bắt buộc trao đổi văn bản qua Internet đã đăng ký với Bộ Thông yên tâm và Truyền thông.

chữ ký số giá rẻ cánh tay phải của công ty

Bên cạnh một số kết quả đạt được, góp phần tạo nền tảng cho việc ứng dụng chu ky so trên địa bàn tỉnh trong vòng thời hạn tới, vẫn còn một số tồn tại hạn chế:
– Lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị chưa có mục đích quan tâm trong vòng việc cung cấp phần mềm chu ky so tại đơn vị mình; việc thực hiện ký số của cán bộ lãnh đạo ở một số đơn vị chưa thường xuyên, chưa quyết liệt trong quán triệt, chỉ đạo để thực hiện.

– Hiện tại các văn bản pháp quy chưa toàn bộ nên việc ký số chỉ áp dụng cho một số văn bản thông thường (chưa áp dụng đối với các văn bản liên quan đến tài chính, đất đai, v.v). Công tác lưu trữ vẫn duy trì văn bản giấy mặc dù vẫn gửi công văn đi được số hóa.

– Chưa tích hợp chu ky so trong khoảng một số phần mềm người dùng chung như: tính năng một cửa qua Internet ,phần mềm điều hành và quản lý. Các văn bản được ký số còn ít và đơn giản, chưa mở rộng các văn bản thuộc loại chỉ đạo, điều hành của Tỉnh, nên hiệu quả còn hạn chế.

Trên đây là những vấn đề sẽ được đánh chi phí, tổng kết trong một báo cáo “K/q kiểm tra,đánh lệ phí tiện ích Chữ ký số sử dụng trong Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Qua đó chúng tacó thể thấy khả năng triển khai và tồn đọng trong việc triển khai Chữ ký số.

Dịch vụ chữ ký số VNPT CA là một trong vòng những nhà phát triển dịch vụ chữ ký số giá rẻ hàng đầu cho tổ chức. Việc hổ trợ doanh nghiệp người sử dụng chữ ký số dịch vụ chữ ký số là mục đích của đại lý chúng tôi.

>Tham khảo thêm tại:http://top10sofa.com/tin-tuc/chu-ky-so-vnpt-duoc-dung-trong-cac-giao-dich-dien-tu-nao-704.html