THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

By | 12 Tháng Tám, 2016

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội hồ sơ gồm:
1. Quyết định giải thể công ty do Chủ sở hữu ký tên.
2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế
và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
3. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Nêu rõ
họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong
hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết
xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).
4. Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (phụ lục III-13 Thông tư 14/2010/TT-BKH
ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
5. Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
6. Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết.
Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.
7. Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu;
8. Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế;
9. Giấy xác nhận về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;
Lưu ý: Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục
Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền
đóng bảo hiểm các loại.
 Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải
thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.
 Lưu ý:
– Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ
quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao
động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh
nghiệp.
– Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thành lập công ty thì
khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp
và Văn bản ủy quyền.
– Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức
có chức năng dịch thuật.
– Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ gốc.
– Quy cách hồ sơ:
+ Hồ sơ làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng.
+ Đóng thành từng quyển
+ Bìa cứng (không sử dụng bìa còng)
+ Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự các đầu mục hồ sơ đã hướng dẫn như trên)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT
Địa chỉ: Phòng 611, Tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 04.63259136 – Hotline: Ms.Lượt 0963.372.739 /Mr.Phước 094.614.3746