Sự quan trọng của an toàn lao động  đối với sự phát triển của doanh nghiệp

By | 7 Tháng Chín, 2016

Đối với các doanh   nghiệp sản xuất thì vấn đề rắc là xảy ra tai nạn lao động, mỗi khi xảy ra tai nạn lao động làm cho tâm lý người lao động hoang mang về sự an toàn của bản thân mình và về phía doanh nghiệp thì lại phải mất một khoản bồi thường cho người xảy ra tai nạn. Tai nạn lao động xảy ra gây ra thiệt hại về người và của và quan trọng hơn là sự  phát triển của doanh nghiệp. Những người lao động, những người công nhân có vững lòng tin không lo nghĩ gì mới có thể chuyên tâm vào công tác làm việc. Khi đó công việc mới có thể hiệ quả năng suất và doanh nghiệp mới phát triển theo chiều hướng tích cực.

Vấn đề an toàn lao động là vấn đề được nhà nước và các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, nhà nước cũng đưa ra các thông tư và nghị định về điều luật an toàn lao động. Mới đây là nghị định số 44/2016/nđ-2016  là nghị định mới nhất  và bổ sung đầy đủ các điều luật, quy định về an toàn  lao động. Đối với các nhóm đối tượng khác nhau đều phải học lớp an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động để đảm bảo kiến thức, hiểu biết và các kỹ năng cần có khi làm việc. Đối với doanh nghiệp cũng vậy  với số lượng nhân công đông phải tổ chức cho họ tham gia các khóa học an toàn lao động để được bổ sung kiến thức về chuyên ngành hơn, không chỉ có nhân công mà giám đốc, quản lý, quản đốc những người sử dụng lao động cũng phải học để năm được các quyền lợi và nghĩa vụ an toàn lao động.

Theo nghị định mới nhất thì những người lao động nhân công thuộc nhóm 4 yêu cầu phải có thẻ an toàn lao động và sổ theo dõi an toàn lao động do đơn vị doanh nghiệp đó trực tiếp theo dõi. Còn đối với người sử dụng lao động như giám đốc, quản lý phải có chứng chỉ an toàn lao động do đơn vị đào tạo cấp.

Để doanh nghiệp bạn phát triển  đi lên hãy quan tâm tới quyền lợi và nghĩa vụ trong vấn đề an toàn lao động đối với chính mình và người lao động.