Những ưu điểm và ích lợi của chữ ký số giá rẻ

By | 27 Tháng Mười Hai, 2016

Dịch vụ chữ ký số giá rẻ là một trong những hình thức chữ ký thông qua mạng phổ dụng nhất được rất nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh dùng trong công việc. Chữ ký số bao gồm một cặp mã khoá gồm: khoá bí mật và khoá công kê khai. Trong đó, khoá bí mật được người gửi dùng để ký (hay mã hoá) một dữ liệu trực tuyến, còn khoá công khai được người nhận sử dụng để mở dữ liệu qua Internet xác thực danh tính người gửi.
Hiện nay có rất nhiều nhà phát triển dịch vụ chữ ký số như: Chữ ký số của VNPT, Chữ ký số BKAV , Dịch vụ chữ ký số FPT CA, Viettle, CK CA, VINA CA…

Những ưu điểm của Chữ ký số

dịch vụ chữ ký số giá rẻ của từng nhà triển khai đều có những điểm mạnh riêng của mình, nhưng toàn bộ nó đều có các ưu điểm chung giống sau:
Khả năng xác định nguồn gốc của chữ ký số: Các hệ thống mật mã hóa khóa công khai cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ mình người chủ của khóa biết. Để sử dụng dịch vụ chữ ký số giá rẻ thì văn bản cần phải được mã hóa hàm băm (là giải thuật nhằm sinh ra các lệ phí trị băm tương ứng với mỗi khối dữ liệu: có thể là một chuỗi kí tự, một đối tượng trong lập trình hướng đối tượng, v.v…. lệ phí trị băm đóng vai như một khóa để phân biệt các khối dữ liệu). sau đó dùng khóa bí mật của người chủ khóa để mã hóa, khi đó ta được Chữ ký số. Khi cần kiểm tra, bên nhận giải mã với public key để lấy lại hàm băm và kiểm tra với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu hai giá trị này khớp nhau thì bên nhận có thể yên tâm rằng văn bản đó xuất phát từ người sở hữu khóa bí mật. Vấn đề chứng nhận hay nhận thực là đặc biệt quan trọng vì vậy sử dụng dịch vụ chữ ký số nhằm chống lại các gian lận trong giao dịch hành chính hoặc tài chính.

Tính toàn vẹn của chữ ký số: Cả hai bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin cậy là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền vì nếu văn bản bị thay đổi thì hàm băm cũng sẽ thay đổi và lập tức bị phát hiện. Quá trình mã hóa sẽ ẩn nội dung của gói tin đối với bên thứ 3.
Tính không thể từ chối trách nhiệm của chữ ký số: Trong giao dịch, một bên có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận có thể yêu cầu bên gửi phải gửi kèm dịch vụ chữ ký số giá rẻ với văn bản. Khi có tranh chấp, bên nhận sẽ dùng chữ ký này gần giống một bằng chứng để bên thứ ba giải quyết. Tuy nhiên, khóa bí mật vẫn có thể bị lộ và tính không thể khước từ cũng không thể đạt được hoàn toàn.

Lợi ích của dịch vụ chữ ký số

Việc tiện ích dịch vụ chữ ký số giúp C.ty tiết kiệm thời hạn, giá cả hành chính.
Không mất thời hạn đi lại, chờ đợi, và có tính an toàn cao.
Không phải in ấn các hồ sơ.
Việc ký kết các văn bản ký trực tuyến có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.
Việc chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký cho đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý… diễn ra tiện lợi và nhanh chóng.