Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam

By | 14 Tháng Tám, 2016

Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, editor1, Nhấn ALT + 0 để được giúp đỡ

tăng vốn điều lệ công ty Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có thể theo các hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư còn đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Một trong những hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài được đa số các nhà đầu tư lựa chọn là đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

♦ Hình thức thành lập Doanh nghiệp có vốn nước ngoài
ấm chén cá Doanh nghiệp có vốn nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài thành lập bao gồm doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam.
Ngoài các hình thức thành lập doanh nghiệp còn có các hình thức đầu tư không thành lập doanh nghiệp, đó là: đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO), và hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

♦ Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài
Để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam doanh nghiệp cần đảm bảo các điều kiện:

Điều kiện chung:
thuế thu nhập cá nhân Không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư. Lĩnh vực cấm đầu tư như sau:
Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.
Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.
Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.
Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện đầu tư theo quy định.
Điều kiện trong các lĩnh vực cụ thể:

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất:
Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương.
Phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án.
Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh trật tự.
Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại:
Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án.
Phải có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án.
Việc xuất, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng phải có mã HS và không thuộc trường hợp cấm, hạn chế xuất nhập khẩu, phân phối và phù hợp với lộ trình theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.
Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ:
Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO.
Phải đảm bảo các điều kiện cụ thể theo cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO.
Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án.
Phải có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án.
Trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ lên cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh (Sở kế hoạch và đầu tư hoặc ban quản lý khu công nghiệp).
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư) và cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không được yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ nào khác.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ quản lý ngành có liên quan.