Một số yêu cầu chung về an toàn điện hiện nay

By | 18 Tháng Chín, 2016

 

Theo con số thống kê con số vụ tai nạn lao động xảy rất nhiều trong đó số vụ tai nạn liên quan tới điện năng cũng rất nhiều. Nguyên nhân do nhận thức của mọi người trong vấn đề an toàn lao động chưa được tốt. Trong quá trình lao động có thể có những tình huống  bất ngờ xảy ra nếu như không hiểu biết nắm được các nguyên tắc làm viêc và  các kỹ năng xử lý công việc. Để khắc phục tình trạng đó nhưng đơn vị doanh nghiệp với số lượng công nhân lớn nên tổ chức cho công nhân lao đông tham gia khóa học huấn luyện an toàn lao động để được phổ biến về vấn đề an toàn lao động. Biết được quyền lợi và nghĩa vụ  của mình trong khi lao động.  Hiện nay chính phủ đã ban hành nghị định 44/2016  quy định một số nhóm đối tượng cần phải có chứng chỉ an toàn lao động và thẻ an toàn lao động để thực hiện việc theo dõi định kỳ hàng tháng. Trong nghị định 44/2016 chính phủ đã đưa ra một số yêu cầu chung về an toàn phát điện quy định người sử dụng lao động và người lao động nghiêm túc thực hiện.

Đối với các nhà máy điện, trạm điện, đường dây dẫn điện chuẩn bị vận hành khai thác

– Chủ đầu tư phải có đầy đủ các tài liệu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, các tài liệu hoàn công xây lắp và các tài liệu kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật về xây dựng bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành;

– Chủ đầu tư các dự án nhà máy điện, trạm điện, đường dây dẫn điện phải thực hiện công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh từng phần và toàn bộ hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện, truyền tải và phân phối điện để bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các thông số quy định trong thiết kế đã được duyệt. Hồ sơ thí nghiệm, hiệu chỉnh phải được đưa vào biên bản nghiệm thu từng phần và toàn bộ dự án.

* Trong khi vận hành đường dây dẫn điện trên không đi qua khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, không được cho đường dây mang tải vượt quá tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

* Có đầy đủ các tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn điện; các hướng dẫn như: Quy trình, nội quy và biện pháp tổ chức thực hiện các quy định về an toàn điện tại cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện hiện hành. Thiết lập hồ sơ, lý lịch, tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị điện và tổ chức quản lý theo quy định.

* Tại các vị trí vận hành phải có đầy đủ các quy trình: Vận hành thiết bị, xử lý sự cố điện; sơ đồ lưới điện, nội quy phòng cháy, chữa cháy, sổ nhật ký vận hành, dụng cụ, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, biển cấm, biển báo và các dụng cụ, phương tiện khác theo quy định.

* Bố trí người lao động làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

– Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ thuật đúng yêu cầu ngành nghề;

– Được huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện.

* Sử dụng các thiết bị điện có chứng chỉ chất lượng hoặc nhãn mác đăng ký chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật khác có liên quan.