may do nhiet so anritsu

By | 30 Tháng Mười Một, 2017

Công Ty An Trọng Tín là chuyên cung cấp ANRITSU VIETNAM – Máy Đo Nhiệt Độ Cầm Tay Anritsu … nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bịdụng cụ đo lường, …

 

Model:

Type K Model ST-11K-010-TS1-ANP

Type E Model ST-11E-010-TS1-ANP

Type K Model ST-31K-010-TS1-ANP

Type E Model ST-31E-010-TS1-ANP

Type K Model ST-11K-200-TS1-ANP

Type E Model ST-11E-200-TS1-ANP

Type K Model ST-41K-010-TS1-ANP

Type E Model ST-41E-010-TS1-ANP

Type K Model ST-21K-010-TS1-ANP

Type E Model ST-21E-010-TS1-ANP

Type K Model ST-32K-010-TS1-ANP

Type E Model ST-32E-010-TS1-ANP

Type K Model ST-21K-150-TS1-ANP

Type E Model ST-21E-150-TS1-ANP

Type K Model ST-44K-010-GW1-ANP

Type E Model ST-44E-010-GW1-ANP

Type K Model ST-13K-015-GW1-ANP

Type K Model ST-23K-050-GW1-ANP

Type E Model ST-23E-050-GW1-ANP

Type K Model STN-11K-010

Type E Model STN-11E-010

Type K Model STN-31K-010

Type E Model STN-31E-010

Type K Model STN-11K-200

Type E Model STN-11E-200

Type K Model STN-41K-010

Type E Model STN-41E-010

Type K Model STN-21K-010

Type E Model STN-21E-010

Type K Model STN-34K-015

Type E Model STN-34E-015

Type K Model STN-12K-015

Type E Model STN-12E-015

Type K Model STN-43K-010

Type E Model STN-43E-010

Type K Model STN-23K-100

Type E Model STN-23E-100

Type K Model STN-K-TS1-ANP

Type E Model STN-E-TS1-ANP

Type K Model SC-31K-TS1-ANP

Type E Model SC-31E-TS1-ANP

Type K Model SC-32K-SG1-ANP

Type E Model SC-32E-SG1-ANP

Type K Model CRB-K-TS1-ANP

Type E Model CRB-E-TS1-ANP

Type K Model CR-31K

Type E Model CR-31E

Type K Model CR-32K

Type E Model CR-32E

Máy Đo Nhiệt Độ Anritsu.
Thông tin liên hệ: Ms. HỒNG 0901 390 345 –  Email:info@antrongtin.com