Khi nào thì giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện

By | 29 Tháng Sáu, 2016

Công ty Lạc Việt chuyên thành lập công ty ; kế toán doanh nghiệp; tư vấn giải thể doanh nghiệp xin đưa ra hồ sơ giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện.

1. Các trường hợp giải thể Văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty
– Theo đề nghị của doanh nghiệp nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

– Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;

– Khi Doanh nghiệp nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

– Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định này.

– Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn;

2. Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư
– Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD.

– Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

– Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

– Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).
– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.