Guitar classic, nhạc cụ gợi về những quá khứ

By | 15 Tháng Chín, 2016

Cây guitar classic chỉ có một cỡ body. Còn đối với guitar acoustic thì lại có kích thước và hình dạng khác nhau không nhất quán ví dụ như guitar acoustic có kiểu dáng như: jumbo, orchestra model hoặc grand auditorium.
Đối với guitar classic tất cả các cây đàn chỉ có một size và một hình dạng chung. Bởi vậy một cây guitar người này cầm sẽ vừa với tất cả những người còn lại.
Đàn guitar classic sử dụng dây nylon. Còn đàn acoustic được thiết kế dùng cho dây sắt, chúng ta không thể lắp dây nylon vào cây đàn acoustic để chơi nhạc cổ điển được do bộ phận của cây đàn acoustic được xây dựng lên kết hợp với dây tạo ra âm thanh đặc trưng riêng cho phong cách của chúng. Dây nylon có âm thanh nhẹ nhàng hơn là dây sắt.
[​IMG]
Cây guitar cổ điển thân hình bầu không bị khuyết như cây acoustic.
Guitar cổ điển có cần rộng hơn guitar dây sắt và trên cần của nó có 12 phím. Trong khi một cây đàn acoustic hiện đại có tới 14 phím.
Cây đàn guitar classic không có các kí hiệu trên cầu đàn. Ví dụ như một dấu tròn trên mặt cần đàn. Đối với những cây đàn classic dành cho học sinh sơ cấp có thể có một vài chấm nhỏ ở bên cạnh cần đàn, để học sinh dễ phân biệt.
Một cây đàn guitar cổ điển không bao giờ có những hình vẽ trang trí trên bề mặt, ví dụ: hình đầu lâu, xương sọ, ngọn lửa, chữ ký, biểu ngữ.