Đánh giá xếp hạng thị trường bất động sản VN

By | 15 Tháng Sáu, 2016

Vị trí này được coi là tụt hạng khi năm 2014 Việt Nam ở vị trí 25 của bảng xếp hạng.

 

Nguyên nhân, theo Cushman & Wakefield thì quy định về sở hữu bất động sản sonata đang tạo ra vấn đề tranh cãi tại Việt Nam khiến cho thứ tự trong bảng xếp hạng có sự giảm nhẹ.

Ngay cả Philippines và Indonesia cũng bị tụt hạng do liên quan đến sở hữu đất đai.

Mặc dù vậy, cả Việt Nam, Indonesia và Philippines đều là những thị trường tăng trưởng nổi bật đối với một số ngành công nghiệp.

Chính vì vậy, trong bảng xếp hạng tốt nhất về vận hành và khai thác bất động sản Citizents tại một số các quốc gia thì những thách thức mang tính địa phương trong việc tiếp cận bất động sản cũng được tính điểm cho từng quốc gia.

Các tiêu chí để xếp hạng các quốc gia có rủi ro trong thị trường bất động sản bao gồm:

Sự minh bạch toàn diện của thị trường BĐS; Việc dễ dàng sở hữu bất động sản thương mại của các Công ty nước ngoài; Việc dễ dàng thuê bất động sản của các Công ty nước ngoài; Thời gian hoàn tất giao dịch.