Đại lý thiết bị weidmuller việt nam

By | 23 Tháng Sáu, 2017

Đại lý thiết bị weidmuller việt nam là một đối tác lâu năm, có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất và chế tạo máy. Chúng tôi có một kết nối sẵn sàng cho tất cả mọi thứ giữa mức điều khiển và bộ điều khiển bộ cảm biến.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín Đại lý thiết bị weidmuller việt nam

Seri sản phẩm Đại lý thiết bị weidmuller việt nam:

Mr. Dũng – 0938 984 234
Email: dung@antrongtin.com

1050000000 WAP 2.5-10 –
1050010000 WAP 2.5-10 SW
1050020000 WAP 2.5-10 GE
1050040000 WAP 2.5-10 RT
1050050000 WAP 2.5-10 GR
1050060000 WAP 2.5-10 OR
1050070000 WAP 2.5-10 BR
1050080000 WAP 2.5-10 BL
1050090000 WAP 2.5-10 WS
1050100000 WAP 16+35 WTW 2.5-10
1050160000 WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
1050180000 WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL
1050200000 WHP 2.5-35N/10×3
1050280000 WHP 2.5-35N/10×3 BL
1050530000 SL-SMT 3.50/10/90LF 3.2SN BK RL
1050960000 WGB 8 ABDG.M.GRUPPENBEZ
1051260000 WTA 5/1
1011000000 WSI 6
1011010000 WSI 6 SW
1011060000 WSI 6 OR
1011080000 WSI 6 BL
1011300000 WSI 6/LD 10-36V DC/AC
0206160000 EWK 1
0258660000 EW 35/SCHA/M3
0348660000 EWK AKA 2.5
0292460000 SCHT 5
0294000000 STR 5 F.SCHT 5
1461730000 SCHT 5 S GR
1631930000 SCHT 5 S
1631940000 STR 5 S F.SCHT 5 S
1762360000 SCHT 5 VO