Công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại các tỉnh lẻ cần phải quan tâm và đẩy mạnh

By | 25 Tháng Tám, 2016

Trong lao động sản xuất vấn đề cần được quan tâm nhất đó là an toàn lao động vệ sinh lao động. Người sử dụng lao động và người lao động cần phải biết rõ các thông tin, điều luật về an toàn lao động. Tại các doanh nghiệp cần phổ biến thông tin và hướng dẫn các kỹ năng xử lý khi có tình huống xảy ra. Để khắc phục những thực trạng đó viện đào tạo hợp tác giáo dục liên kết và tổ chức các lớp học an toàn lao động, huan luyen an toan lao dong

Những năm qua, cùng với những kết quả đạt được trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, cũng như thực hiện Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh thì lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đã và đang có những chuyển biến tích cực cả về công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động cũng như việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị, cơ sở.

Hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa các tai nạn lao động cũng như nâng cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn, bảo đảm an toàn thân thể, tính mạng cho người lao động, tài sản của nhà nước, tài sản của doanh nghiệp của tổ chức góp phần vào sự phát triển bền vừng của tỉnh cũng như tăng hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trong 5 năm qua (2011-2015) Chương trình về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả rất khả quan.

Các hoạt động về thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động, chung chi an toan lao dong luôn được các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể và các huyện, thành phố quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú như xây dựng các phóng sự chuyên đề, các tin, bài về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các báo, đài, tờ rơi. Đã tổ chức huấn luyện cho trên 1.373 lượt cán bộ quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đã tổ chức tuyên truyền huấn luyện an toàn lao động cho trên 2000 lượt người lao động…