Cơ chế cải tạo chung cư cũ tại hà nội

By | 12 Tháng Mười Hai, 2016

Cơ chế cải tạo chung cư cũ tại hà nội

Có quá nhiều những tòa chung cư cũ; và đang cần thành phố đưa ra những cơ chế cái tại mới. Đó cũng là thắc mắc của đông đảo người dân đang sinh sống tại tòa chung cư

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, Sở Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo sao cho phù hợp với hiện trạng quản lý sử dụng nhà ở chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Kèm theo tờ trình nêu rõ dân số, thực trạng, mục đích, yêu cầu an sinh tại các khu chung cư và thực trạng tham gia của các nhà đầu tư trong thời gian qua. Từ đó, xác định tiêu chí các khu chung cư cũ cần được cải tạo, giải pháp, lộ trình triển khai và thực hiện, báo cáo UBND TP. Hà Nội trước ngày 31/12/2016.

>>>Nội thất đậm chất cổ điển trong căn hộ chung cư 100 m2 

Nội dung kế hoạch cần đáp ứng các yêu cầu: bố cục ngắn gọn, rõ ràng, cần nêu rõ căn cứ pháp lý; mục đích, yêu cầu của công tác này; làm rõ số lượng các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo; các nhiệm vụ cụ thể của công tác này; lộ trình và thời gian thực hiện.

 

Các giải pháp (các giải pháp tổng thể về: quy hoạch, sử dụng đất, cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư, vốn, tổ chức tuyên truyền vận động, phân cấp lựa chọn và chấp thuận các dự án đầu tư,…) và phân công nhiệm vụ cụ thể, sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện, nhằm đưa công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, giải quyết hài hòa lợi ích của chủ sở hữu, doanh nghiệp tham gia xây dựng lại chung cư và Nhà nước.

 

UBND Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận đề xuất UBND thành phố về việc xác định ranh giới các khu chung cư cũ để thực hiện cải tạo, xây dựng lại và định hướng quy hoạch – kiến trúc để làm căn cứ hướng dẫn các đơn vị lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu chung cư cũ và xác định mốc thời gian hoàn thành. Điều này đã được UBND thành phố quy định tại Văn bản số 5621/UBND-ĐT ngày 30/9/2016.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù; tổ chức hội thảo; hoàn thiện cơ chế; dự thảo tờ trình báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các nội dung đặc thù theo thẩm quyền quyết định, thực hiện xong trước ngày 31/1/2017.