Chứng chỉ an toàn lao động đối với từng nhóm đối tượng.

By | 15 Tháng Tám, 2016

Đối với những người tham gia lao động trong quá trình sản xuất, thi công trên công trường,…đều cần biết tới thông tin về an toàn lao động  mà pháp luật và điều luật thông qua.  Có rất nhiều nhóm người đối tượng liệu rằng chứng chỉ an toàn lao động và kiến thức theo học và huấn  luyện có như nhau.

Khóa học an toàn lao động sẽ mang lại thông tin  liên quan tới ngành nghề mà bạn quan tâm nhé, huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Khóa học an toàn lao động.

 theo Thông tư 27/2013/TT-BLDTBXH của Bộ Lao động đối tượng tham gia lao động sẽ được phân chia thành 4 nhóm lao động .

Nhóm 1: nhóm người quản lý( giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng ban)

Với nhóm đối tượng  này khi tham gia khoa học an toàn lao động sẽ được cấp chứ nhận 2 năm.

Nhóm 2: Nhóm người chuyên  trách  về an toàn lao động( cán bộ chuyên phụ trách về vấn đề an toàn lao động)

Với nhóm đối tượng này khi tham gia khoa học an toàn lao động sẽ được cấp chứ nhận 5 năm.

Nhóm 3: Nhóm người tham gia trực tiếp vào lao động.( người tham gia vào  trực tiếp lao động yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn vệ sinh lao động)

Với nhóm đối tượng này thì khóa học sẽ được cấp chứ nhận 5 năm, nội dung đào tạo nhiều hơn.

Nhóm 4: là nhóm đối tượng lao động không thuôc 3 nhóm trên

Với nhóm đối tượng này thời gian học sẽ ngắn hơn các nhóm đối tượng khác và chứng nhận 1 năm.

Bạn là người thuộc một trong 4 nhóm đối tượng trên  thì hãy tìm hiểu và bổ sung thông tin về an toàn lao động cho bản thân mình nhé. Những chính sách và quyền lời của mình khi tham gia lao động, tham gia vào khóa học, lớp huấn luyện an toàn lao động để biết về điều đó