Chức năng của mã số doanh nghiệp

By | 4 Tháng Tám, 2016

Khi sáng lập công ty bạn cần phải chuẩn bị cho mình những thủ tục nhất định để có thể thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hoạt động doanh nghiệp bạn cần phải tuân thủ theo những hình thức nhất định. Vâng, để công ty bạn có thể tuân thủ theo những hình thức nhất định về cơ sở kinh doanh, hôm nay bài viết này chúng tôi xin được giới thiệu tới các bạn về việc mã số cơ sở kinh doanh có chức năng gì đối với doanh nghiệp?

Đầu tiên, bạn cần hiểu mã số công ty là gì?

Mã số công ty là dãy số được tạo bởi hệ thống thông tin đất nước về đăng ký cơ sở kinh doanh, được cấp cho công ty khi thành lập cũng như được ghi trên Giấy chứng kiếm được đăng ký doanh nghiệp.
Như vậy, khi công ty bạn được thành lập doanh nghiệp thì lúc này cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp cho doanh nghiệp bạn 1 mã số công ty khi mà công ty bạn tiến hành hoạt động làm thủ tục xin đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty. Chỉ khi công ty bạn được cơ quan nhà nước cấp cho công ty về mã số công ty thì cơ sở kinh doanh bạn mới được khởi điểm sáng lập công ty cùng lúc bắt đầu hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật
Khi cấp mã số doanh nghiệp, thì mã số doanh nghiệp là mã số duy nhất không được cấp cho doanh nghiệp khác: Nghĩa là khi công ty của bạn được thành lập theo quy định thì lúc này doanh nghiệp của bạn sẽ được cấp cho mã số công ty, thì mã số doanh nghiệp của bạn là một mã số duy nhất mà cơ quan nhà nước bỏ ra cho công ty bạn, mã số doanh nghiệp này sẽ không bị trùng với mã số doanh nghiệp khác cũng như chỉ được cấp một lần cho doanh nghiệp bạn. Việc quy định như vậy, nhằm đảm bảo cho công ty bạn có được sự bảo đảm an toàn nhất khi mà doanh nghiệp bạn tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình theo quy định của pháp luật
Mã số công ty được triển khai các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính cũng như các quyền cũng như nghĩa vụ khác: Khi mà công ty tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, thì khi mà doanh nghiệp bạn cần khởi đầu các nghĩa vụ về nộp thuế, hay doanh nghiệp bạn triển khai các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật thì mã số công ty là điều kiện bắt buộc để cơ sở kinh doanh tiến hành các hoạt động thủ tục của cơ sở kinh doanh mình theo quy định của pháp luật
Khi doanh nghiệp bạn bắt đầu thủ tục Giải thể cơ sở kinh doanh, thì lúc này mã số doanh nghiệp bạn sẽ chấm dứt khi công ty bạn tiến hành việc Giải thể công ty của công ty mình theo quy định của pháp luật cũng như sẽ không được cấp lại cho bất kỳ công ty khác theo quy định của pháp luật
Trên đây, là một số chức năng cơ bản về mã số công ty, mọi thông tin cần tư vấn bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại sau đây:

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 094. 614. 3746

Có thể bạn quan tâm: GIẤY ĐỀ NGHỊ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP?