Chủ trương quy định về cấp phép kinh doanh

By | 27 Tháng Sáu, 2016

Thủ tục xin định đoạt chủ trương và xin cấp giấy phép quyền sử dụng đất thì được thực hiện đồng thời một lúc được qui định cụ thể tại nghị định 118/2015 như sau:

” Điều 29. Thủ tục cấp giấy phép đăng kí đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện định đoạt khuyến khích đầu tư

[center]
[img]http://i.imgur.com/vulNzU5.jpg?1[/img][/center]

1. nhà đầu tư kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đăng kí đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 luật kinh doanh cho Cơ quan đăng kí đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà kinh doanh nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 vấn đề này trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình tiến hành thực hiện dự án đầu tư kinh doanh từ thời kỳ triển khai đến thời kì đề xuất cấp giấy phép đăng kí đầu tư.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp chứng chỉ đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời gian 15 ngày kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ theo qui định tại Khoản 1 điều này nếu đáp ứng các điều khoản sau:

a) mục tiêu của dự án kinh doanh không thuộc nghề nghiệp cấm đầu tư hoạt động kinh doanh ;

b) dự án đầu tư kinh doanh đáp ứng tiêu chí đầu tư đối với nhà đầu tư kinh doanh nước ngoài theo qui định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này (nếu có).”

Như vậy đối với trường hợp của bạn nếu không phải xin quyết định khuyến khích đầu tư , Vì thế bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

– tài liệu yêu cầu tiến hành dự án đầu tư;
– bản sao chứng minh thư nhân dân , thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư kinh doanh là cá nhân; bản photo chứng chỉ sáng lập hoặc văn bản tương đương khác xác nhận tư cách pháp luật đối với nhà đầu tư kinh doanh là tổ chức;
– yêu cầu dự án kinh doanh bao gồm các nội dung: nhà kinh doanh thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, tiền đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, tiến độ , thời hạn đầu tư, yêu cầu về lao động, yêu cầu hưởng ưu đãi đầu tư , bình chọn tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
– bản sao một trong các giấy tờ sau: thống kê tài chính 02 năm gần đây nhất của nhà kinh doanh ; cam kết hỗ trợ tài chính của doanh nghiệp mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính quốc tế ; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư kinh doanh ; tài liệu thuyết minh khả năng tài chính của nhà đầu tư ;
– yêu cầu yêu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không yêu cầu Nhà nước giao đất, tiến hành cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất thì nộp bản photo thỏa thuận thuê địa điểm kinh doanh  hoặc tài liệu khác xác nhận nhà kinh doanh có quyền dùng địa điểm để tiến hành dự án kinh doanh;

kế đó bạn nộp mẫu hồ sơ này đến cơ quan đăng kí đầu tư có thẩm quyền nơi bạn dự định thực hiện dự án.

Trường hợp bạn phải xin định đoạt chủ trương thì bạn tiến hành hồ sơ theo qui định tại Điều 30,31 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP trong trường hợp này thì số bộ hồ sơ sẽ nhiều hơn và có thêm một số văn bản khác nữa. Bạn cũng vẫn tiến hành thực hiện nộp hồ sơ đến cơ quan đăng kí đầu tư nơi dự kiến tiến hành dự án đầu tư.

Click xem thêm tại đây: : Tư vấn đầu tư