Chữ ký số và sứ mệnh đẩy mạnh kê khai thuế điện tử

By | 14 Tháng Chín, 2016

Ngày 28/04/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19 / NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020. Một trong những nhiệm vụ được giao, đảm bảo 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp và hoàn thuế điện tử.

Nộp thuế điện tử là một dịch vụ cho phép người nộp thuế thực hiện thanh toán hóa đơn cho ngân sách nhà nước trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các ngân hàng thương mại xác nhận kết quả của các giao dịch thanh toán thuế ngay thông qua dịch vụ chữ ký số giá rẻ hiện nay. Việc thực hiện thanh toán thuế điện tử đã được bắt đầu từ năm 2015, cho đến nay hầu hết các ngân hàng thương mại có liên quan đến Tổng Cục thuế để thực hiện dịch vụ này.

Bà Nguyễn Thu Trà- Cục phó Cục Công nghệ thông tin

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số ngân hàng đã không được thực hiện các dịch vụ thanh toán thuế điện tử, do đó để đạt được mục tiêu của mình, sáng ngày 30/08/2016 Tổng cục Thuế đã có cuộc họp thông tin Giới thiệu dịch vụ thuế điện tử để hỗ trợ Ngân hàng hiểu đầy đủ thông tin về dịch vụ nộp thuế điện tử, và có thể trao đổi, thảo luận làm thế nào để làm cho sự phối hợp hiệu quả nhất.

Tham dự các cuộc họp của đại diện Sở Công nghệ thông tin thuế, đại diện Sở Kế toán và Tuyên bố Thuế và một số cán bộ của phòng ban / đơn vị có liên quan. Với dịch vụ chữ ký số Ckca bạn có thể thể dễ dàng kê khai thuế điện tử và một số tiện ích khác.

Sau bài phát biểu khai mạc cuộc họp, bà Nguyễn Thu Tra- Phó Giám đốc Sở Công nghệ thông tin đã giới thiệu tổng quan về khai thuế điện tử. Bà nhấn mạnh, so với thanh toán thuế truyền thống, thanh toán thuế điện tử Việt Nam có những lợi thế như: Người nộp thuế có thể nộp thuế tại bất kỳ vị trí với một kết nối Internet, bao gồm cả ngày nghỉ việc nộp thuế 24/7, ngày lễ; Người nộp thuế có thể dễ dàng theo dõi, quản lý các giao dịch thanh toán thuế, giám sát ngân sách nhà nước qua tài khoản và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của các ngân hàng thương mại; Cơ quan thuế nắm bắt thông tin kịp thời và chính xác để nộp thuế, giảm sai điều chỉnh; Quá trình này được hoàn toàn tự động nộp thuế, ngân hàng sẽ làm giảm nguồn lực được thu thập tại quầy.

Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai Nộp thuế điện tử

Sau đó, đại diện Cục Công nghệ thông tin cũng được giới thiệu chi tiết về quy trình kinh doanh, tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối hệ thống điện tử nộp thuế giữa Tổng cục Thuế và Ngân hàng cũng như các thỏa thuận ký kết quy trình phối hợp triển khai, xây dựng hệ thống ứng dụng để sử dụng dịch vụ thanh toán thuế điện tử.

Sau phần trình bày của Tổng cục Thuế, đại diện các ngân hàng đã có một cuộc thảo luận sôi nổi, đưa ra những khó khăn và mong muốn triển khai dịch vụ phối hợp với ngành thuế để mở rộng lĩnh vực chuyên môn của họ. Cuộc họp đã thành công và kết thúc vào buổi sáng cùng ngày. /.