Chữ ký số thúc đẩy sự phát triển của BHYT điện tử trong tương lai

By | 12 Tháng Chín, 2016

Tin học hóa trong thanh toán chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế (MI) là quyết tâm của Chính phủ thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) theo hướng cải cách hành chính và chứng minh tính minh bạch. Nó cũng được coi là một nhiệm vụ quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong 6 tháng cuối năm.

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh, từ nay đến cuối năm toàn ngành tiếp tục cải cách hành chính bảo hiểm xã hội (PAR) với ba mục tiêu: Giảm giờ giao dịch, giảm thủ tục, quá trình giảm; tăng cường kiểm soát các tác động của tăng giá dịch vụ y tế và bảo hiểm y tế trực tuyến, các quỹ bảo hiểm y tế để đảm bảo an toàn và để chuẩn bị cho việc chuyển giao sổ bảo hiểm xã hội của lao động năm 2016 phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Đăng ký chữ ký số Viettel ngay hôm nay để tham gia đóng BHYT điện tử.

Việc thực hiện tin học hóa các khoản thanh toán chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế, theo bà Minh, không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính mà còn đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện hơn cho người dân và bệnh viện.

Vì vậy, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đã xây dựng một danh mục được chia sẻ, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các cơ quan xã hội và các cơ sở chữa bệnh; việc xây dựng và hoạt động của các cảng tiếp nhận các dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tải dữ liệu từ các cơ sở y tế để điều trị của các cơ quan bảo hiểm xã hội; và đã xây dựng một phần mềm chuyên nghiệp bảo hiểm sức khỏe.

Các hoạt động được thực hiện đồng bộ trong cả nước với 63 tỉnh, thành phố, cảnh sát xã hội, quân đội, tới 14.000 cơ sở y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phát triển các thủ tục thẩm định phù hợp với điện tử, đảm bảo triển khai ngay sau khi hệ thống bảo hiểm y tế là chuyên môn hoạt động trên cả nước, nhờ dịch vụ chữ ký số mà tiến trình cấp BHYT điện tử đang được hoàn thành nhanh chóng.

Khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, trong đó tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các phần mềm kinh doanh để thực hiện các giao dịch điện tử trong việc giải quyết chế bảo hiểm xã hội, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu giảm thời gian sử dụng lao động đơn vị giao dịch, doanh nghiệp xã hội và các cơ quan từ 81 giờ / năm đến 45 giờ / năm vào cuối năm 2016.

Hội nghị trực tuyến tại toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, chỉ đạo Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh: Ngành công nghiệp cần tập trung hoàn thành việc thu thập, tích hợp và đồng bộ hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; quá trình quản lý xây dựng, theo dõi, cập nhật, thêm mã, khai thác cơ sở dữ liệu bảo hiểm hộ gia đình phục vụ cho việc khai thác và phát triển các định danh đối tượng cấp thẻ bảo hiểm y tế, tiến bộ vào thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia.

“Đến ngày 15.7 kết nối dữ liệu không còn địa phương với Cảng Giám định Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà lãnh đạo xã hội tỉnh có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo tỉnh, chính quyền và kiên quyết từ chối trả tiền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị quốc gia về bảo hiểm y tế trực tuyến “- Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh khẳng định.