Chế độ BHYT trong doanh nghiệp

By | 15 Tháng Sáu, 2016

 

1. Công ty chi trả cho người lao động như thế nào?

Công ty đóng bao nhiêu bảo hiểm y tế. cho người lao động là 3% người lao động đóng là 1,5 %.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế
Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều thì được quỹ bảo hiểm y tế trang trải chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng:
– 100% chi phí khám – chữa bệnh đối với đối tượng quy định
– 100% chi phí khám – chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
– 95% chi phí khám – chữa bệnh đối với đối tượng quy định.
– 80% chi phí khám – chữa bệnh đối với các đối tượng khác.
3. Phạm vi được hưởng của người vào bảo hiểm y tế
-Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các khoản chi phí:

+ Khám – chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;
+ Khám bệnh với mục đích sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh;
+ Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên là tỉnh hoặc trung ương đối với đối tượng quy định hợp pháp trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên ngành kỹ thuật.
– Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điểm b khoản 1 Điều này; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành danh mục thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người vào bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Giải thể công ty trọn gói