các thủ tục quy định về xin cấp visa đi du học hàn quốc

By | 8 Tháng Tám, 2016

các điểm cần lưu ý khi nộp giấy tờ xin visa du học hàn quốc

thời gian hữu hiệu của những hồ sơ khi nộp đăng ký xin cấp visa như: thư mời, giấy xác nhận con dấu, giấy đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận nhân viên v…v là trong vòng 03 tháng và phải nộp bản chính.

du học hàn quốc

Nộp hình hộ chiếu được chụp trong thời gian 06 tháng sắp nhất.

Mục đích mời không rõ ràng hoặc trong trường hợp người mời thăm Hàn Quốc lần đầu tiên, chúng tôi mang thể đề nghị tài liệu bổ sung can hệ đến giấy má chứng minh mục đích nhập cảnh và khi cần có thể yêu cầu gặp.

Trường hợp hình thức pháp định của các giấy má bổ sung không đáp ứng (như ngày cấp hoặc con dấu lấp lửng, hồ sơ do người ko mang quyền hạn cấp…) gây phán đoán l à hồ sơ ko mang tính chính xác thì sở hữu thể bị chối từ cấp visa.

đa số những hồ sơ do phía Việt Nam cấp phải được dịch sang tiếng Anh hoặc Hàn Quốc và công chứng rồi mới nộp.

Giấy chứng thực kết hôn, giấy khai sinh, giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng thực nộp thuế, … phải được công chứng tại các văn phòng công chứng nhà nước.

tuy nhiên, những giấy tờ khác phải dịch sang tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Anh.

Nội dung cần ghi của tờ đơn xin cấp Visa du học hàn quốc

khi ghi các mục sơ yếu (họ và tên, tháng ngày năm sinh) vào đơn xin cấp Visa phải rà soát xem mang đúng mang nội dung ghi trong hộ chiếu của mình hay ko.

Đơn xin cấp Visa du học hàn quôc phải ghi đúng sự thật, ghi 1 cách chuẩn xác và không được bỏ sót 1 chi tiết nào(trường hợp ghi sai sự thật thì không chỉ người đăng ký mà người cộng đi cũng sẽ bị từ chối cấp visa).

Trong đơn xin cấp visa du học hàn quôc phải ghi liên hệ cư trú bây giờ, ghi số điện thoại có thể giao thông được (số điện thoại di động, số điện thoại nhà, số điện thoại công ty) (Trường hợp không giao thông được có người đăng ký thì có thể bị chối từ cấp visa).

Nội dung ghi – chuẩn bị của hồ sơ bổ sung

Giấy mời (bao gồm tường trình lý do mời) và giấy bảo lãnh.

Trên giấy mời (bao gồm tường trình lý do mời) trong những mục sơ yếu lý lịch, số liên lạc, lý do mời (mục đích), thời gian mời (bảo lãnh), quan hệ mang người được mời, thời gian đang ký tạm trú tại Hàn Quốc của người mời và người được mời, các nội dung liên quan đến bảo lãnh tài chính như: nhân thân, mức giá chuyển động v…v, sau khi ghi những nội dung theo đúng quy định pháp lệnh can dự, phải ký tên và đóng dấu.

thời gian mời ghi rõ thời kì người mời bảo lãnh từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …, ngày đăng ký cấp visa (tối đa với thể được 4 năm).

Giấy mời và giấy bảo lãnh: trong trường hợp là visa thương nghiệp thì người đại diện đơn vị bảo lãnh, trường hợp visa trú ngụ thì người bạn đời, tuy nhiên các trường hợp visa khác cần sự bảo lãnh của người (đại diện của cơ quan, đoàn thể) sở hữu đủ năng lực mời.

Đại hầu hết trường hợp người được mời đính kèm danh sách. do đó lập giấy mời và giấy bảo lãnh không nhu yếu lập riêng.

– đặc thù, trường hợp lập giấy mời và giấy bảo lãnh, nhất quyết người mời và người bảo lãnh phải thống nhất là người (cơquan, đoàn thể) đại diện mời.

– ko cấp thiết phải công chứng giấy mời (tường trình lý do mời) và giấy bảo lãnh (không ứng dụng chế độ công chứng).

Trường hợp người mời chưa sở hữu đăng ký buôn bán thì người mời phải nộp giấy chứng minh con dấu của mình.

– đất nước là thành viên của OECD như Mỹ, Nhật Bản hoặc các người đã từng nhập cảnh vào Hàn Quốc trên 2 lần, khi đăng ký visa thương nghiệp ngắn ngày (C-2)hoặc tổng hợp ngắn ngày (C-3) thì được miễn giấy bảo lãnh.

thủ tục chứng minh công tác và giấy công nhận công tác

Ghi rõ liên hệ đơn vị, số điện thoại và thời kì công tác cũng như vị trí công tác của người đăng ký sau ngừng thi côngĐây công ty đóng dấu.

khi nộp giấy công nhận công tác yêu cầu nộp bổ sung giấy công nhận đăng ký buôn bán được cấp trong vòng 03 tháng sắp nhất của đột (bổ sung giấy má chứng minh quan hệ gia đình)

hợp đồng thuê, cho thuê bất động sản

hợp đồng thuê, cho thuê bất động sản trên nguyên tắc phải do cơ quan nhà nước lập và cấp cho người môi giới bất động sản được công nhận, và phải được công nhận ngày xác định ký quỹ rồi mới nộp xin visa.

Trường hợp ko duyệt người môi giới bất động sản mà chỉ là giao kèo giữa những tư nhân thì phải nộp bản sao giấy xác nhận quyền dùng đất, số giao thông và chứng minh nhân dân của người thuê.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy công nhận đóng thuế, giấy công nhận dân cày, giấy xác nhận con dấu v…v

Hiệu lực trong vòng 03 tháng tính tới ngày đăng ký visa du học hàn quốc.

Lưu ý: giấy công nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký kinh doanh, giấy công nhận đóng thuế, giấy đóng thuế là những cái hồ sơ khác nhau.

Giấy xác nhận đăng ký buôn bán và giấy công nhận đóng thuế do văn phòng thuế và Tổng cục thuế cấp.

– Giấy công nhận con dấu trong trường hợp của pháp nhân kinh doanh là giấy xác minh con dấu pháp nhân (do nơi đăng ký cấp), trường hợp của kinh doanh tư nhân thì nộp giấy xác nhận con dấu tư nhân (do UBND thị xã, thức giấc hoặc trọng điểm dân cư cấp).

– Trong trường hợp là ruộng đất thuộc có của bản thân người nộp hồ sơ ruộng rẫy thì nộp giấy công nhận khiến cho nông, trong trường hợp không thuộc mang của bản thân thì nộp hồ sơ chứng minh quan hệ gia đình.

– Trường hợp là người làm ngư nghiệp thì nộp giấy xác nhận nghề biển (do hiệp hội hoặc làng nghề cấp) v…v.