bí quyết khai báo dịch vụ khai báo hải quan giá tốt tại tphcm

By | 4 Tháng Mười Hai, 2016

-Đối với tư nhân, tổ chức:

+ lúc khai báo dịch vụ khai báo hải quan cần trình bài cho các hải quan giấy tờ da0y62 đủ

-Đối có các cơ quan nhà nước:

Bước một. tiếp thu hồ sơ của những nhà cung cấp khai báo hải quan; rà soát trạng thái và đăng ký tờ khai Hải quan; rà soát hồ sơ và miễn phí chuyển vận cho Hải quan rà soát thực tế hàng hóa.

+ Nhận hồ sơ Hải quan trong khoảng khai thuê hải quan như quy định tại điều 11 thông tư 79/2009/TT-BTC.

+ Nhập mã số thuế, rà soát dấu hiệu tuyên bố (ép buộc, vi phạm chính sách, mục).

+ Nhập thông tin trên tờ khai Hải quan hoặc trên mạng, Hệ thống sẽ tự động cấp số tờ khai và luồng hồ sơ.

+ Đăng ký tờ khai (tuyên bố số bởi vì hệ thống cấp lên tờ khai).

+ Trong mẫu đơn đặt hàng, chừng độ rà soát Hải quan.

+ rà soát hồ sơ Hải quan.

+ Trình thông qua hoặc quyết định thay đổi hình thức kiểm tra thực tiễn hàng hoá theo mục hai điều 29 luật và trình duyệt y kết quả kiểm tra hồ sơ Hải quan.

+ Nhập thông tin vào các lệnh vào kết quả kiểm tra hệ thống và giai đoạn sau khi là người đứng đầu cục, chỉ đạo.

+ công nhận đã làm thủ tục hải quan và chuyển động đến bước 3 cho những hồ sơ là rà soát thực tại hàng hoá miễn hoặc chuyển giao hồ sơ đạt được thực tế rà soát hàng hóa đi đến bước hai.

Bước 2: rà soát thực tế hàng hóa và dịch vụ hải quan giá rẻ đối đạt được lô hàng phải rà soát thực tế:

+ bắt buộc xử lý bổ sung lúc Hải quan đề nghị trước lúc rà soát thực tiễn hàng hoá.

+ thực tiễn rà soát.

+ thực tế kiểm tra kết quả ghi lại hàng hóa và kiểm tra kết luận.

+ Xử lý kết quả rà soát.

+ xác nhận đã khiến cho dịch vụ hải quan giá rẻ.

Bước 3: thu thập các dòng thuế, lệ phí hải quan; đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan”; trả cho tờ khai Hải quan.

Bước 4: hồ sơ:

-Làm thế nào để khiến cho điều đó:

+ Nộp trực tiếp tại Hải quan.

-Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) tờ khai Hải quan: hai bản gốc;

b) sắm hàng hoá hoặc các giấy tờ mang trị giá tương đương hiệp đồng pháp lý: nộp 1 bản sao (trừ hàng hoá nêu tại mục 5, khoản 7, khoản 8 điều 6 của thông tư này); hợp đồng nhà cung cấp uỷ thác xuất du nhập (nếu du nhập uỷ thác): nộp 1 bản sao;

hợp đồng tìm bán hàng hóa là 1 phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, giả dụ 1 ngôn ngữ khác là hải quan phải nộp bản dịch tiếng Việt và chịu phận sự trước luật pháp về nội dung bản dịch.

c) hóa đơn (trừ hàng hoá nêu tại khoản 8 vào điều 6 của thông tư này): một 1 chính;

d) đơn tải (trừ hàng hoá nêu tại khoản 7 vào điều 6 của thông tư này, sắm và bán hàng hóa giữa châu Phi và thuế nội địa): nộp 1 bản sao chụp trong khoảng bản gốc hoặc bản sao từ bản sao dán nhãn gốc chữ ký đầu hàng;

Đối có hàng hoá nhập khẩu qua bưu điện quốc tế nếu như không thực hiện tải đơn Hải quan ghi mã số gói, parcel lên tờ khai Hải quan hoặc nộp danh mục bưu kiện, bưu kiện do bưu điện lập.

Đối đạt được hàng hóa nhập khẩu để phục vụ cho việc điều tra và khai thác dầu khí được tải trên tàu (không phải những thương mại tàu), nộp một tuyên bố của hàng hoá (cargo manifest) thay vì liên lạc chuyển vận đơn và.

e) tùy thuộc vào trường hợp cụ thể dưới đây, tờ khai Hải quan nộp thêm, sản xuất những tài liệu sau:

e. 1) A kiểm kê chi tiết hàng hóa đối mang hàng hoá đạt được nhiều mẫu hoặc đóng gói không đồng nhất: nộp hồ sơ gốc hoặc một đạt được giá trị tương đương như điện thoại, Fax, telex, thông điệp dữ liệu và những hình thức khác theo quy định của pháp luật;

e. 2) rà soát giấy chứng thực hoặc kết quả kiểm tra miễn thông báo giấy hoặc thông tin giấy rà soát của đơn vị khoa học được chỉ định, kiểm tra chất lượng vệ sinh môi trường kiểm tra cơ quan an toàn thực phẩm, doanh nghiệp kiểm dịch (sau đây gọi tắt là cơ quan) đối mang hàng hóa du nhập hàng hóa danh mục sản phẩm được kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm và vệ sinh; về kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật: một ban đầu;

e. 3) chứng chỉ thẩm định đối mang hàng hóa đã được chuẩn y trên shop kết quả đánh giá: 1 một chính;

e. 4) trị giá khai báo du nhập đối sở hữu hàng hoá theo giá trị khai báo theo quy định tại quyết định 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của bộ trưởng bộ nguồn vốn về việc ban hành tờ khai thuế trị giá của hàng hoá xuất khẩu và du nhập khai báo chỉ dẫn ngày: bản chính;

e. 5) du nhập giấy phép đối đạt được hàng hóa vào giấy phép du nhập phải được quy định bởi luật pháp: 1 bản gốc giả dụ nhập khẩu hoặc bản sao khi nhập cảng phổ biến lần và phải xuất trình để đối chiếu, chuẩn bị để theo dõi phiếu trừ lùi;

e. 6) nộp 1 bản gốc giấy chứng nhận cội nguồn hàng hóa (C/O) trong trường hợp của:

e. 6.1) hàng hoá mang nguyên nhân từ nước hoặc hàng ngũ nước nước vận dụng thuế suất đặc biệt sở hữu Việt Nam (trừ hàng hoá nhập cảng có trị giá FOB ko vượt quá 200 USD) theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập giả dụ mọi người muốn nhập cảng bị hư hỏng