Báo động an toàn vệ sinh lao động hiện nay

By | 24 Tháng Tám, 2016

Hàng năm, Sở  Lao Động đều thực hiện các công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động các doanh nghiệp, đơn vị , các công trường xây dựng. Vẫn có những doanh nghiệp không thực hiện đúng theo quy định vẫn coi  nhẹ vấn đề an toàn lao động, không coi trọng tính mạng của con người.

Tại TP Hà Nội thời gian gian gần đây số vụ tai nạn lao động trong các lĩnh vực như điện, giao thông, …. vẫn gia tăng. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn vệ sinh lao động vẫn chưa được phổ biến rộng rãi tại các doanh nghiệp.

Theo thông tư và nghị định mới có quy định các nguyên tắc làm việc cần phải chấp hành trong lao động tương ứng với từng đối tượng. Cần nhận thức rõ hơn về vấn đề an toàn lao động  trong khi tham gia lao động để tránh những tai nạn  ngoài ý muốn. Đặc biệt  với một số ngành nghề luôn đối mặt với sự nguy hiểm như: điện áp, cơ khí, sản xuất….

Với con số ước tính trong 7 tháng đầu năm TP Hà Nội xảy ra 11 vụ tai nạn lao động gây ra thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp và có 711 người chết. Nhiều doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước không coi trọng vấn đề an toàn lao động vì thế đã vi phạm pháp luật về lao động. Từ đó gây ra các tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại về người và  tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cách khắc phục xử lý

Liên đoàn Lao động thành phố hà nội ông Đặng Minh Thuần với lời đề nghị chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các khóa học an toàn lao động, lớp huấn luyện an toàn lao động các kỹ năng xử lý  tới các doanh nghiệp có đông nhân công lao động. Bên cạnh đó phải tăng cường nhiều hơn nữa các công  tác kiểm tra đối  với các doanh nghiệp để tránh tình trạng vi phạm pháp luật an toàn lao động do các nghị định đề ra.

Với những trường hợp vi phạm phải áp dụng hình thức phạt. Các mức xử phạt chủ yếu là phạt tiền, không có tác dụng phòng ngừa hữu hiệu, dẫn đến việc coi thường tính mạng của người lao động. Thêm vào đó, công tác hậu thanh tra xử lý chưa phát huy tác dụng cao, khiến cho các đơn vị, DN chưa thực sự nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện những chấn chỉnh vi phạm này. Mặt khác, cũng phải nhìn nhận là việc xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm chưa được các cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi để cảnh cáo, răn đe những hành vi tương tự